Céginformációk

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. főbb adatai:

Neve: Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5650 Mezőberény, Békési út 17 B lph fszt 1.sz.

Rövidített név: Mezőberény ’17 Kft.

Főtevékenysége: (TEÁOR’08) 8130 Zöldterület kezelés

Ügyvezetője: Kissné Szabados Annamária

A társaság alapítója: Mezőberény Város Önkormányzata 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. sz., melyet képvisel Mezőberény Város mindenkori polgármestere

A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- (hárommillió) Ft

Alakulás dátuma: 2017. 05. 01.

Adószám: 25960396-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-014149

Bankszámlaszám: 10402025-00030253-00000005

Felügyelőbizottsági tagok: Dévényi Csilla, Miklósik Ivett, Balta Tamás

Cégtörténet

A 60-as évek második felében a tanács létrehozott egy költségvetésből gazdálkodó üzemet, melynek célja a tanács és intézményeinek karbantartása volt. A feladatok az évek folyamán bővültek a ravatalozó építésével, a gimnázium bővítésével, a strandfürdő üzemeltetésével. Továbbá feladata lett az ároktisztítás, szemétszállítás, közterületek rendezése. 1992-ben egy miniszteri rendelet következtében az üzemeket átalakulásra kötelezték. Így az üzem építési részlege céggé alakult (RÉV-Építőipari Kft.), valamint létrehozták a Városi Közszolgáltató Intézményt.

Feladati közé tartoztak:

 • szeméttelep üzemeltetése
 • szemétszállítás
 • szennyvíz szippantás
 • dögtelep üzemeltetése
 • vágóhíd,- hatósági húsbolt,
 • kertészet működtetése.

Az Intézmény önálló intézményként indult, de 1997-től részben önálló intézményként folytatta szolgáltatásait, melyek közül a szemétszállítás, szennyvíz szippantás, a dögtelep, kertészet és vágóhíd működtetése megszűnt.

A feladatok bővítésére 2012-ben került újra sor:

 • Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 • Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (busz)
 • Üdülői szálláshely szolgáltatás
 • Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 • Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 • Egyéb takarítás
 • Zöldterület kezelés (Közterületi parkok, Medvefejes-tó, Városi divget)
 • Város, községgazdálkodási, máshova nem sorolható szolgáltatások (piac)
 • Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
 • Egyéb közfoglalkoztatás
 • Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sport u. 1.)
 • Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Tessedik tér 1.)
 • köztemető fenntartás és működtetés (Vasút út)

2017. december 31. napjával a Városi Közszolgáltató Intézmény jogutód nélkül szűnt meg. Feladatait a Mezőberény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. vette át.

Közérdekű adatok

A Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján  a vezető tisztséviselőire, a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó adatokat és közbeszerzéssel érintett szerződéseit az alábbiak szerint teszi közzé.

Jelenlegi adatok:

A 2.§ (1) bekezdés alapján

 • Kissné Szabados Annamária, ügyvezető Hatályos: 2022. 11. 03. – 2024. 11. 02.
 • Dévényi Csilla Felügyelő Bizottság elnöke
 • Miklósik Ivett, Felügyelő Bizottsági tag
 • Balta Tamás, Felügyelő Bizottsági tag

A 2.§ (2) bekezdés alapján a bankszámla feletti rendelkezési joggal bíró személy:

 • Kissné Szabados Annamária

A 2.§ (3) bekezdése alapján az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó beszerzésre, szolgáltatásra irányuló szerződéseinek felsorolása:

Jelenleg nincs a Kft-nek a közzétételi kötelezettség alá eső  szerződése.

Archív adatok 2.§.(1) alapján:

 • Pallag Péter, ügyvezető, 2019.06.18.-2022.11.02
 • Kerekes László, ügyvezető, 2019.05.15.-2019.06.17.
 • Mező József, ügyvezető, 2018.07.01-2019.05.14.
 • Kerekes László, ügyvezető, 2018.04.01.-2018.06.30.
 • Kutas Ferenc, ügyvezető, 2017.06.08.-2018.03.31.
 • Dr Földesi Szabolcs Felügyelő Bizottsági tag, 2017. 06. 08. – 2020. 06. 30.
 • Kis József Felügyelő Bizottsági tag, 2017.06.08.-2020.06.30.
 • Hidasi Zoltán Felügyelő Bizottsági tag, 2018.03.01.-2020.06.30.
 • Szvitán Zoltán Felügyelő Bizottsági tag, 2017.06.08.-2018.02.28.

A 2.§.(2) bekezdés alapján a bankszámla feletti rendelkezési joggal bíró személy:

 • Pallag Péter, ügyvezető
 • Kerekes László, ügyvezető
 • Mező József, ügyvezető
 • Kutas Ferenc, ügyvezető