Közterület-használat

Közterület-használat

Közterület-használat díjai
Bruttó Ft
Egység
Közterületbe 10 cm-en túl benyúló homlokzati kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet /amennyiben reklám feliratot tartalmaz/ hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdető berendezés, hirdetési felületre, tájékoztató táblák, kerékpártároló
1000 (minden megkezdett m2 után)
Ft/m2/hó
Reklám-, cégzászló talapzatként, ill. oszloponként évente
6000
Ft/db/év
A 10 napon túli építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék és ideiglenes jellegű építmények elhelyezése (min. 1000 Ft)
370 (de legalább 1500 Ft)
Ft/m2/nap
Alkalmi és mozgó árusításra, javítószolgáltató tevékenységre (időszakos jelleggel)
520
Ft/m2/nap
Alkalmi és mozgó árusításra, javítószolgáltató tevékenységre (időszakos jelleggel) a felépítményekre (sátor,asztal) is - kivéve a piac területén és idején
2800
Ft/m2/nap
Film- és televízió felvételekre (amennyiben nem a város bemutatását szolgálja)
22000
Ft/nap
Vendéglátó ipari előkert (kerthelyiség) 10 m2-ig
560
Ft/m2/hó
Vendéglátó ipari előkert (kerthelyiség) 10 m2 fölött
490
Ft/m2/hó
Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése árurakodásra, idényjellegű raktározásra szolgáló terület
2000
Ft/m2/nap
Kiállítás, vásár, alkalmi vásár 10 m2-ig
560
Ft/m2/nap
Kiállítás, vásár, alkalmi vásár 10 m2 fölött
430
Ft/m2/nap
Kézből történő árusítás esetén mindig 1 m2 terület elfoglalásával kell számolni
1000
Ft/m2/nap
Mutatványos tevékenység, cirkusz /1000 m2/
16500
Ft/nap
Teher és különleges járművek, valamint ezek vontatmányai elhelyezése járműszerelvényenként
2500
Ft/m2/hó
Állandó jellegű közterület használat építési/létesítési engedéllyel épített állandó jellegű építmény
1200
Ft/m2/hó
Szöveges, mozgó hangos hirdetés
8900
Ft/nap
Mozgóbolti árusítás
4400
Ft/nap
Közterület felbontása zöldterület esetén
500
Ft/m2
Közterületen út, járda felbontása
1000
Ft/m2
Óvadéki tételek
Bruttó Ft
Egység
a) árusító és egyéb fülke elhelyezése
120
Ft/m2/hó
b) építési munkával kapcsolatos állvány építőanyag és törmelék elhelyezése
220
Ft/m2/hó
c) alkalmi és mozgó árusításra, javítószolgáltató tevékenységre (eseti jelleggel)
350
Ft/m2/nap
d) vendéglátó ipari előkert (kerthelyiség)
120
Ft/m2/hó
e) az a és d pontokba nem sorolható esetekben
megegyezés szerint