Temetők

Temetők

Mezőberény Városban az önkormányzat által fenntartott köztemetőben a temetői szolgáltatások és sírhelyek díjai (Ft) a 679 hrsz. alatti temetőrészben:

I. Hozzátartozók, temetést megrendelők által fizetett díjak
ÁR
1. Sírhely díja (25 évre)

a) A-8-as, A-9-es, B-7-es és a C-7-es parcella sírhelyei:

aa) szilárd burkolatú út mentisoraiban és sírhelyein
69 200
ab) szilárd burkolat nélküli út menti soraiban és sírhelyein (A-9-es parcella sírhelyei)
35 900
ac) minden más helyen
19 900

b) DE-8-as, F-8-as, G-8-as, H-8-as, SZ-1-es, SZ-2-es V2 - V-7-es, D-9-es, parcellák sírhelyei:

ba) szilárd burkolatú út menti soraiban és sírhelyein
35 900
bb) szilárd burkolat nélküli út menti soraiban és sírhelyein
29 900
bc) minden más helyen
19 900

Az SZ-1, SZ-2 jelű szociális parcellák sírhelyeibe csak szociális temetés keretében van lehetőség temetni. A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírmegváltási díj alól.

c) közköltségen temethető sírhely – D18
9 400
d) gyermeksírhely A-4-es parcellában
0

e) minden további sírhely

ea) útmenti soraiban és sírhelyein
17 200
eb) minden más helyen
12 100

f) előre megváltott sírhely díja 1.a), b), c) és 2.a), b), f), pontokban foglalt mindenkori sírhelyek kétszerese

g) mélyített sírhely díja a mindenkori sírhely ár másfélszerese

2. Urnafülke használati díja (10 éves használat): 35 700 Ft
3. A hamvak szétszórása az arra kijelölt temetőrészen 0 Ft
4. Újra megváltás díja: a mindenkori temetési hely árával azonos
5. Megváltott sírhelyre rátemetés, urnaelhelyezés; urnafülkébe második urna elhelyezése, mellyel nem hosszabbodik meg a temetési hely használati ideje: 12 500 Ft.
II. Építési, felújítási munkát végző vállalkozók által fizetendő díjak:
ÁR
1. Temetőfenntartási hozzájárulás díj (síremlék állítási munkák, sírtakarítás, sírmosás, mely nem tartalmazza az áram és vízhasználat díját): 3 350 Ft/nap/síremlék
III. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
ÁR
1. Ravatalozó használati díj: 10.700 Ft/alkalom
2. Temetőszolgáltatási díj (A temetőben lévő közművek, létesítmények használatáért, valamint a hulladékszállításért, deponálásért összesen.): 8 000 Ft/elhunyt/alkalom
3. Halott hűtési díj (elhaltanként): 2 000 Ft/megkezdett nap
A díjtételek az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Mezőberény Városban az önkormányzat által fenntartott köztemetőben a temetői szolgáltatások és sírhelyek díjai (Ft) a 683/4. hrsz. alatti temetőrészen:

I. Hozzátartozók, temetést megrendelők által fizetett díjak
ÁR
1. Urnasírhely díja (25 évre) I1, I2 parcella: 50.000 Ft
2. Sírhely díjak (25 évre)

a) J1, J2, J3, K1, L1, M1, N1 parcella sírhelyei:

aa) fősorban
65 200
ab) fősoron kívüli további sorokban
50 000

b) K2, K3, K4, L2, L3, L4, M2, M3, M4, M5 parcella sírhelyei:

ba) fősorban
50 000
bb) fősoron kívüli további sorokban
40 000

c) N2, N3, N4, N5, N6 parcella sírhelyei:

ca) fősorban
40 000
cb) fősoron kívüli további sorokban
35 000

d) mélyített sírhely díja a mindenkori sírhely ár másfélszerese

3. A 683/4 hrsz. alatti temetőrészen az első húsz sírhely megváltásának a díja az 1-2. pontban meghatározott díjak 70%-a.
4. Újra megváltás díja: a mindenkori temetési hely árával azonos
5. Megváltott sírhelyre rátemetés, urnaelhelyezés; urnafülkébe második urna elhelyezése, mellyel nem hosszabbodik meg a temetési hely használati ideje: 12 100 Ft.
II. Építési, felújítási munkát végző vállalkozók által fizetendő díjak:
ÁR
1. Temetőfenntartási hozzájárulás díj (síremlék állítási munkák, sírtakarítás, sírmosás, mely nem tartalmazza az áram és vízhasználat díját): 3 350 Ft/nap/síremlék
III. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
ÁR
1. Ravatalozó használati díj: 10.700 Ft/alkalom
2. Temetőszolgáltatási díj (A temetőben lévő közművek, létesítmények használatáért, valamint a hulladékszállításért, deponálásért összesen.): 8 000 Ft/elhunyt/alkalom
3. Halott hűtési díj (elhaltanként): 2 000 Ft/megkezdett nap
A díjtételek az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Az óradíjas árak NEM hasznos üzemórára vonatkoznak, hanem a teljes időtartamra, míg a gép igénybevételre kerül.

A fenti árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk!

A konkrét munkákkal kapcsolatban keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken:

  • Tel.: +36 70/400-2466 
  • E-mail: mezobereny17kft@mezobereny.hu